TEKNIK OG HÅNDVÆRK

HeaderImage TEKNIK OG HÅNDVÆRK

I Teknik og håndværk får du mulighed for at prøve kræfter med dét at arbejde som håndværker. Det vil  f.eks være som smed, mekaniker, elektriker og tømre. Du får både lov til at lave en masse praktisk, men du vil også stifte bekendtskab med den teori der er nødvendig for at kunne løse opgaverne ude på  værkstederne. Det helt klare mål med projektperioden er at få dig derud hvor håndværket udføres, men du vil selvfølgelig også få information undervejs om hvilke veje du kan gå rent uddannelsesmæssigt, hvis du gerne vil videre med en erhvervsuddannelse. Og så er det også her du har muligheden for at blive mere klar på både hvad du synes er vild spændende.

Det helt klare mål med projektperioden er at få dig derud hvor håndværket udføres, men du vil selvfølgelig også få information undervejs om hvilke veje du kan gå rent uddannelsesmæssigt, hvis du gerne vil videre med en erhvervsuddannelse, herunder den nye ”kombi uddannelse” EUX, hvor du både tager en erhvervsuddannelse og en gymnasieuddannelse på en gang.

 

I denne temaperiode integreres elementer fra EUD hovedområdet Teknologi, Byggeri og Transport.