INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

HeaderImage INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

Vi skal prøve forskellige innovationsmetoder og processer, og du vil blive udfordret på dine kreative evner. Du vil få indblik i forretningsplaner, finansieringskilder, markedsføringsplaner, servicekoncept og almindelig sund fornuft. Her skal vi arbejde med at få en ide til at blive til virkelighed og til en forretning. I denne temaperiode integreres elementer fra EUD hovedområdet Kontor, Handel og Forretningsservice.