DET SUNDE LIV - ARBEJDE MED MENNESKER

HeaderImage DET SUNDE LIV - ARBEJDE MED MENNESKER

I dette tema får du et indblik i at arbejde med mennesker. Du vil arbejde med ”det sunde liv” og hvilken betydning fysisk og psykisk sundhed har for mennesker, børn, unge og ældre. Du vil blive præsenteret for forskellige former for bevægelse og idræt. Du vil lære om kroppen og få et kendskab til, hvad fysisk aktivitet, sund kost, søvn og psykisk velvære betyder for sundheden. Du introduceres til psykologi, menneskeforståelse, empati, omsorg og pædagogik. I denne temaperiode integreres elementer fra EUD hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. Mulighederne for videreuddannelse f.eks. til sygeplejerske og pædagog præsenteres.