Eksamensreglement

Hent information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 i eksamensreglementet i nedenstående link:

Eksamensreglement