Skoleårets opbygning

HeaderImage Skoleårets opbygning

Obligatoriske fag:

Dansk, matematik og engelsk (prøvefag)

Valgfag:

Fysik/kemi (prøvefag), Håndværk & Design, eSport & Gaming, Samfund & Kultur, Idræt, Krop & Sundhed.

Temaforløb (alle skal afprøves):

• Innovation og iværksætteri

• Det sunde liv / arbejde med mennesker

• Teknik og håndværk

• Medier

• Økologi og madkultur

Brobygning og praktik

Øvrige aktiviteter:

Introdage, temadage, studietur, OSO, vejledning, fællesarrangementer, skriftlige og mundtlige prøver